Hitvallásom

A mögöttem lévő rögös életút, és jelenlegi státuszom ellenére  töretlenül hiszek a házasság, a harmonikusan működő hosszú távú párkapcsolat intézményében. Leginkább abban, hogy ennek megvalósításáért NŐK és FÉRFIAK TÁRSAKKÉNT vagyunk képesek hatékonyan küzdeni. Mindannyiunk lelkének eredendő mélységeiből fakadó késztetés, hogy a születendő gyermekeink számára a fészek melegét biztosítsuk. Ez olyan elementáris erőt ad, mely minden akadály legyőzését lehetővé teszi számunkra.

Napjainkban már a párkapcsolatok területén is egyre elfogadottabbá válik az egész világunkra jellemző állandó változás.

Az én hitem más.

Mert ahhoz, hogy a környezetünk változásai ne billentsenek ki önmagunk belső békéjéből, stabil és biztonságos támaszként kell működnie a legkisebb, de egyben a legnagyobb hajtóerőt biztosító emberi kapcsolat rendszerünknek, a családnak. A család változatlanságában rejlő biztonság érzése nyújt erőt a külső változások zökkenő mentes befogadásához, örömteli megéléséhez.

A hosszú távú együtt élésnek sok gyönyörűsége és buktatója van.

Hiszem, hogy minden társadalom legkisebb és legalapvetőbb egysége a család akkor tud virágzóan működni és fejlődni, ha olyan emberek alkotják, akik a fizikai egészségen túl mentálisan és érzelmileg is harmóniát hordoznak magukban.

Ennek az a feltétele, hogy a felnövekvő gyermekek szüleikkel együtt, boldog, szeretetteljes kapcsolódásban éljenek és ne gátolja az egészséges fejlődésüket egy vészterhes családi környezet.

Ahhoz, hogy párkapcsolatunkat kellő felelősséggel és felkészültséggel tudjuk kezelni, hatékony segítséget jelent, ha a kapcsolatok harmonikus működtetésének feltételrendszerét idejében megismerjük.

Küldetésem és Szent Célom, hogy több évtizedes élet tapasztalatommal és megszerzett tudásommal segítsem a hosszan tartó, boldog párkapcsolatok  megvalósítását.

A tanácsadások alkalmával értékes és hasznos ismeretanyagot adok át a hozzám fordulóknak, a párkapcsolati konfliktusok hatékony megoldásának elősegítésére.

Egy új, tágabb szemléletmódú, folyamatosan alkalmazható rendszer elemeit ismertetem meg a párkapcsolatuk minőségén változtatni szándékozó párokkal. Egy logikus, szisztematikusan felépített racionális módszert, amely már több száz párkapcsolati probléma megoldásában bizonyított.

A tanácsadás alkalmával távol áll tőlem bármilyen társadalmi nézettel való azonosulás, ítéletalkotás, minősítés, vagy  szubjektív egyéni vélemény nyilvánítás. Objektív szemlélettel,  szeretetteljes segítő szándékkal adom át azt a tudásanyagot amelynek elsajátításával, rendszeres használatával és az életvitelükbe történő beépítésével a párok stabil alapokra helyezhetik közös életüket, házasságukat.

Bízom a fiatalabb nemzedék értelmi és érzelmi intelligenciájának fejlettségében és a minőségi párkapcsolatra törekvés igényében.

Valamint bízom az idősödő korosztály élettapasztalatában és bölcsességében, mely igazolja azt a tényt, hogy mindig mindenre van használható megoldás.

Bejelentkezés egyéni terápiára rövid probléma leírással az info@medihol.hu e-mail címen

Szeretettel várlak. 

Némedy-Nyul Marianna Cecília                                                                          Párkapcsolati coach – Életgyógyász